Моят Ботев

22 май, 2016 12:01 | Моят Ботев | Няма коментари

Ботев – името на българската свобода! В българската история няма по-величествен, по-разтърсващ пример за гражданска саможертва. Живял по времето на робството, борил се за свободата, мечтал за равенство и братство, жертва живота си за тази кауза, във време, в което България е арена на жестоки битки между тираните и народа. България – едно райско кътче – красива, величествена, вдъхновила такива творци като Ботев, Вазов, Славейков…

Ботев… Живот, творчество, размисли, страсти, желания, чувства.. Какво е за всеки от нас личност като Ботев? Един човек от епохата на бунтове и революции, на социални сблъсъци и движения за национална независимост или героят на България, геният на художествената литература или просто Ботев. Всеки човек е син на България или не се срами да се нарече българин за него Ботев трябва да означава нещо…. но какво нещо?

Ботев е човек на свободата. Той казва: „Идеята за свобода е всесилна и любовта всичко може да прави”. Свободата е в най-широкия смисъл на това понятие- като принцип на социални отношения и като вътрешно състояние на духа, е свръх ценност, критерии и мярка за осмисляне и оценяване на света, на времето в неговото историческо движение на конкретната му същност. Това е позицията от която Ботев формира отношението си към българското и българина.Той е дълбоко свързан с националното духовно пространство и неговите ценности. Така в Ботевият художествен свят живеят робът, врагът и юнакът. Именно юнакът е призван да се пребори и с врага и с роба. Така става ясно, че Ботев иска да бъде юнак, но ако не е той, то поне неговият лирически герой. Юнакът който трябва да устоява своето, да пази родното, да не оставя без юнаци България.

Интересно е да помислим по въпроса какво е свободата за нас, съвременните българи, живеещи в земята на Ботев.

Свобода е да имаш необходимите знания и умения, за да не си твърде зависим от другите и да не робуваш на собствените си предразсъдъци. Свободата също я свързвам с липсата на вина, липсата на нещо, което да ти тежи като завързан камък около шията и да те тегли надолу.

Свобода означава да не се срамуваш от себе си, от своята същност. Човек без идеали, човек който води неморален живот, не може да бъде наистина свободен. Свободен си, ако можеш да бъдеш верен на себе си, на собствените си помисли, на собствената си съвест!

Свободата, разбира се, е свързана с правото на избора. С правото на  начина, по който искаме да живеем. Всеки избира живота си и не трябва да съжалява за нищо. Все пак един живот живеем и той трябва да се изживее пълноценно. Свободата е да чувстваш, че бъдещето ти не е предопределено. С всеки изминал ден сам да градиш съдбата си…

Свобода е да си опознал всички ценности на живота, които имат значение за теб, иначе би се чувствал като “затворник” на живота си.

Свободата е най-голямото щастие на света! Да правиш и мислиш това, което искаш. Чрез свободата чувстваш, че живееш, а това е равносилно на щастието. Живот, изпълнен със свобода, щастие, разбиране, любов, чиста съвест, отстояване на позициите… Независимост и избор!

И въпреки всичко аз съм подвластна на едно нещо, една цел и мечта – справедливост, равноправие, любов и братство! И ако Ботев бе тук, около нас, и имаше възможност да разгледа днешната България, нямаше да бъде доволен. Би бил разочарован, че напразно се е борил и е жертвал живота си. Няма го братството, нито равноправието, на преден план са останали материалните неща. Всички сме забравили какво е истинско приятелство, какво е обич към родината и ближния и си мислим, че сме свободни, когато не се подчиняваме на законите, и дори сме загърбили всичко, на което са ни учили нашите учители и родители.

Всички ние живеем в земята на Ботев, но едва ли ще го достигнем, защото той е жертвал живота си за нас, а ние си мислим единствено за себе си… Нима това е свобода?!

За мен Ботев означава:

Б-оец

О-бнадеждаващ със

Т-ърпение и

Е-нтусеазъм

В-секи българин!

 

„ ……. та за една твоя усмивка,

безумен аз светът презирах

и чувствата си в калта увирах!”

Един от цитатите, които доказва, че Ботев може да действа не само патриотично но само в духа на свободата и с любов към любимата.

 

 

Ивелин Георгиев Мутафов /17 год./
ученик в единадесети клас
в Професионална гимназия по ЖП транспорт „Никола Йонков Вапцаров“
гр. Горна Оряховица

Подкрепете ни

Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата