Моят Ботев

22 май, 2016 10:50 | Моят Ботев | Няма коментари

Моят Ботев

Делото на Христо Ботев е свято, което окриля и до днес българския свободолюбив дух.

Щастлива е историята на онзи народ, който може да изведе на националния си олтар личности на признание и дела за показ. Защото личността е свещена и тя освещава институцията, държавата и народа.

Каквото и да се каже за Христо Ботев ще е малко. Той е дарен с обсега на голямото мислене на държавник, на молитвеник, на бунтовник. За своето дело Ботев взима воля за живот от идеята за свободата.

Мисълта за революционера напомня за геройство, смелост, но и за висока добродетелност и любов към българското, към България. В най-смутното време, когато българският народ е под тежки изпитания, се появява една личност, един българин, един мъж, който застава със своята осанка зад своя народ.

Той го брани от турците, дарява му надежда и поддържа неговата вяра, че един ден ще бъде свободен.

За мен Ботев е олицетворение на доброто. Той е не само историческа личност, той е светъл идеал на българската свобода. Затова думите са излишни. За делото на Ботев трябва да се отдава благодарност! Благодарност за неговата саможертва в името на това, ние българските граждани да сме свободни днес.

Свободата не е само определение. Тя е ценност, богатство, но и качество. Качеството да бъдеш свободен – това е посланието на младия бунтовник, което достига до нас чак до днес.

За българския национален герой Христо Ботев, за големия българин сме призвани да отдаваме почит всеки ден. Това ни различава от останалите нации – начинът, по който почитаме големите личности в своята история. Българският народ е заслужил своята свобода. Той е заслужил и своите герои.

Пътят към светлото бъдеще на всеки народ започва от заветите на историята. Този път не е предначертан, той зависи от волята на хората. Националните герои са тези, които прокарват пътя, а поколенията са тези, които вървят по него. Ботев прокара пътя към българската свобода, по който днес ние вървим и по който ще вървят идните поколения.

Думите са безсилни тогава, когато има път към светлото бъдеще. Необходима е само една дума. Тя е много проста, но е израз на любов, признателност, надежда и вяра в доброто.

Тя е думата БЛАГОДАРЯ!

Автор: Борислав Димитров

Университет за национално и световно стопанство (УНСС)

Специалност „Икономика на туризма“

 

 

Подкрепете ни

Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата