Статут на учители и директори

12 август, 2016 18:09 | Образование, Средно образование | Няма коментари

Статут на учители и директори

Синдикат „Образование“ е безкрайно озадачен от представения за обществено обсъждане проект на Наредба за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите специалисти. Огромен брой от текстовете предложени в проекта не кореспондират с договорените по време на работната група.

Педагогическите специалисти са вече повече администратори, отколкото педагози, като със своите задължителни административни дейности, се отдалечават безкрайно много от учениците, родителите и своето призвание. Многобройните задължителни непедагогически дейности не са обезпечени финансово и така учители и директори ще кредитират образователната система, за съжаление без ефект по отношение на качеството на образованието.

Двете кариерни учителски длъжности са с неясен мандатен статут. Проектът не дава отговор на задавания вече седем години въпрос, дали кариерните длъжности „старши учител“ и „главен учител“ за какъв период са. Ако са мандатни, наредбата не дава яснота за отнемане на кариерните длъжности. Проектонаредбата, за съжаление не регламентира задължение към работодателя да произвежда кариерни длъжности на педагогически специалисти, отговарящи на изискванията в определена регулярност /примерно: на година, две или четири/.

За кариерната длъжност „старши учител“ в проекта се изисква придобита пета или четвърта професионално-квалификационна степен. Това насочване на десетки хиляди учители към трите департамента за придобиване на ПКС звучи безкрайно необективно и много непрозрачно.

Изискването за първа или втора професионално-квалификационна степен към всички сегашни и бъдещи „главни учители“, озадачава неимоверно много работещите в образователната сфера и навява на българското общество мисли за корупционни схеми, които департаментите биха прилагали при този вид на стандарта.

Синдикат „Образование“ предлага на МОН да приложи алтернативен подход, като учителя или директора да избират професионална квалификационна степен или задължителната квалификация, измерена в квалификационни кредити.

Визираният проект не обяснява какво се случва с хилядите български учители, които за щастие имат придобита кариерна длъжност, но не отговарят на условието да имат съответната ПКС. Ще им бъдат отнети съществуващите длъжности, което противоречи на Кодекса на труда или ще бъдат рекетирани да станат клиенти на българските образователни департаменти.

В проекта Наредба за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите специалисти, няма и намек, че кариерните длъжности ще бъдат адекватно финансово овъзмездени. Нека припомним, че сега финансовия стимул за „старши учител“ е + 25лв., а за „главен учител“ е +60лв. Синдикат „Образование“ е убеден, че тези стимули по скоро отблъскват българския учител, както от европейските традиции, така и от неговата кариерна стълбица.

Задължителните 12 квалификационни кредита годишно, кореспондират с 16 часа на кредит, което пък прави 24 работни дни през годината. Дискутираният стандарт не дава отговор, кой ще заплати за въпросната квалификация и по кое време от годината учителите и директорите ще успяват да се квалифицират. Тук припомняме едно важно предложение на Синдикат „Образование“, учители и директори да имат година за квалификация, при изработени четири в системата, като МОН да поеме финансовите средства за заместващия учител или директор.

Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ не приема стандарта в този му вид, като предлага на МОН да продължи работата по стандарта в рамките на национални социален диалог в системата.

 

 

 

Подкрепете ни

Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата