В НБУ ще се проведе Юбилейна международна конференция „Русистика: руски език, култура и литература“

15 декември, 2016 15:49 | Наука | Няма коментари

В НБУ ще се проведе Юбилейна международна конференция  „Русистика: руски език, култура и литература“

Двудневното събитие ще се състои на 16. и 17. декември от 10:00 часа в зала 20, Корпус 1

Департамент „Нова българистика“ е организатор на Юбилейна международна конференция „Русистика: руски език, култура и литература“, посветена на 20-годишнината от създаването на бакалавърска програма „Русистика“ в Нов български университет. Тя ще се проведе на 16. и 17. декември от 10:00 часа в зала 20, Корпус 1.

Водещ на събитието ще бъде гл. ас. д-р Евелина Христова, завеждащ Връзки с обществеността в Нов български университет и преподавател от департамент „Масови комуникации“. Модератори ще бъдат гл. ас. д-р Галина Куртева, доц. д-р Татяна Фед и доц. д-р Ирина Георгиева, преподаватели от департамент „Нова българистика“.

Участие в Юбилейната международна конференция „Русистика: руски език, култура и литература“ ще вземат студенти и преподаватели от Нов български университет, СУ „Св. Климент Охридски“, ПУ „Паисий Хилендарски“, Югозападен университет „Неофит Рилски“ и от други висши училища от страната и чужбина.

Многообразните теми, които ще бъдат разгледани по време на научното събитие, са предпоставки за големия интерес. Благодарение на инициативата ще се откроят различията и приликите в сферата, които се наблюдават в България, Русия и Полша, ще се изследва зависимостта от средата и ще се обмени ценен опит. Дискусия ще допринесе за анализирането на засегнатите в представените доклади проблеми. По време на конференцията ще бъде представена и презентация относно структурата на Нов български университет, позиционирането на бакалавърска програма „Русистика“ в нея, както и приложимостта на знанията и уменията, които студентите придобиват по време на обучението си в департамент „Нова българистика“.

Организирането на международни конференции е съществен елемент от политиката на НБУ и се е превърнало в традиционна проява, характеризираща дейността му. Стремежът на Нов български университет, насочен към непрекъснато развитие и международно признание, е в основата на осъществяване на научни инициативи с участие на чуждестранни представители от авторитетни висши училища със засвидетелствани традиции в областта на качественото образование.

Подкрепете ни

Теми:
Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата