Тържествена церемония по удостояване със звание „Почетен професор на Нов български университет“ на проф. д-р инж. арх. Пеньо Столаров

13 декември, 2016 19:07 | Наука | Няма коментари

Официалното събитие ще се проведе на 14. декември 2016 г. в Галерия УниАрт

Департамент „Архитектура“ в НБУ е организатор на тържествена церемония по удостояване със звание „Почетен професор на Нов български университет“ на проф. д-р инж. арх. Пеньо Столаров. Тя ще се проведе на 14. декември (сряда) от 14:00 часа в Галерия УниАрт. Водещ на официалното събитие ще бъде доц. д-р арх. Георги Георгиев, ръководител на департамент „Архитектура“.

Нов български университет удостоява със званието „Почетен професор на Нов български университет“ значими личности, допринесли с дейността си за развитието и обогатяването на науката, културата и преподавателската практика в Нов български университет.

По повод придобиването на авторитетната титла „Почетен професор на НБУ“ д-р инж. арх. Пеньо Столаров е подготвил академично слово на тема: „За образованието на бъдещите архитекти“.

Присъждането на званието „Почетен професор“ на проф. д-р инж. арх. Пеньо Столаров бе направено от Академичния съвет на НБУ на редовно заседание, проведено на 19 юли 2016 година в Зала 20, въз основа на неговите заслуги към прогреса на департамент „Архитектура“ в Нов български университет.

Проф. д-р инж. арх. Пеньо Столаров се дипломира като архитект в Университета по архитектура, строителство и геодезия – София, защитава докторат в Bauhaus-Universität Weimar, където започва и научно-преподавателската си кариера. Преподава в УАСГ – София, както и в Universities of Applied Sciences – Stuttgart и Leipzig. Професор e в департамент „Архитектура“ на Нов български университет, където преподава от 2011 г. От 2002 г. е visiting professor на Международната академия по архитектура (IАА). От 1992 г. е член на DOCOMOMO International към ICOMOS, като през 1994 г. инициира създаването на българската секция на организацията. Член е на Съюза на архитектите в България, член на Камарата на архитектите в България и на Камарата на архитектите в Германия и асоцииран член на Съюза на българските художници – секция „Монументални изкуства“.

Научните изследвания на Пеньо Столаров в областта на архитектурните конструкции са международно признати и патентовани в Германия, България и САЩ. Прототипите на дизайнерските му разработки са представяни на международни изложения. Неговото творчество като архитект и дизайнер е цитирано и отразено в професионални издания. Като част от екипа на Нов български университет Пеньо Столаров създава Академично архитектурно ателие, чиято цел е да срещне студентите по архитектура с високите нива на професионализма в архитектурата.

Подкрепете ни

Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата