Открито писмо от 12 ОУ „Стефан Караджа“, Стара Загора

26 януари, 2017 21:59 | Образование, Средно образование | Няма коментари

Открито писмо от 12 ОУ „Стефан Караджа“, Стара Загора

ОТКРИТО ПИСМО

Във връзка с направените проверки от РУО – Стара Загора

Ние, учителите от 12 ОУ „Стефан Караджа“, отказваме да бъдем отговорни за чужда вина. Ако в тази бедна и бездуховна страна има все още учители, които могат да се нарекат будители, то това са тези, които работят в една съпротивляваща се среда – сред население, за което физическото оцеляване е единствена цел, а образованието – извън приоритетите му. Има ли други учители, които ежедневно, зиме и лете газят калните улици на квартала, за да достигнат до домовете на учениците си, купуват им учебни помагала, подпомагат ги с дрехи и обувки, разговарят с родителите, убеждават ги в необходимостта децата им да бъдат образовани. И в същото време едва ли има други учители, които са принудени да понасят всекидневно грубото, обидно, вулгарно и често агресивно отношение от страна на родителите и обществеността на квартала. В опитите си да мотивираме децата да посещават училище, се чувстваме сами- неразбрани от родителите, неподкрепени от представителите на властта, социалните служби, многобройните ромски фондации. Можем ли ние, учителите, сами, без чужда помощ да доведем децата в училище, да им обясним на тях и най – вече на родителите им, че има закон за задължително образование до 16-годишна възраст, който трябва да се спазва. Как може да стане това, когато семейството живее в незаконно построена къща и често ползва ток и вода, без да ги заплаща.

В новия закон за училищно образование никъде не е посочено, че класният ръководител е длъжен да осигурява ежедневно присъствието на учениците в  училище. Това е задължение на родителя, а когато той не го спазва, трябва да му бъдат наложени съответните санкции. Единственото нещо, което ние, учителите можем да направим, е да вписваме отсъствия в дневника и да уведомим социалните служби. До този момент тези уведомления не са допринесли за промяна на ситуацията. Има и друг казус – след написани отсъствия следва наказание на ученика. Родителите се уведомяват със съобщения за допуснатите отсъствия. При опит да бъдат връчени, съобщенията се късат от родителите и не се подписват.При налагане на наказание представител на ученика – родител, не се явява на педагогическия съвет и въпросното наказание не може да бъде наложено. Според действащото законодателство до тук стигат правомощията на учителите и училищните власти. Чувството за безнаказаност на родителите е причината те да не изпращат децата си в училище. Но ние оставаме с горчивото усещане, че се търси не решение на проблема, а виновен. Не сме съгласни за всички причини – социални, политически, икономически, етнически, довели до масовото отсъствие на ромските деца от училище, да поемем отговорността точно ние – учителите, които единствени и сами  полагаме свръхусилие да доведем и задържим тези деца в класната стая. Виновни със сигурност има, но не ги търсете сред нас.

Колективът на 12 ОУ „Стефан Караджа“ гр. Стара Загора

Източник: http://www.starozagorskinovini.com

Подкрепете ни

Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата