Департамент „Природни науки“ на Нов български университет с открити уроци по геология и околна среда в пазарджишки училища

21 април, 2017 21:10 | Образование, Средно образование | Няма коментари

Департамент „Природни науки“ на Нов български университет с открити уроци по геология и околна среда в пазарджишки училища

В съвременните условия на научно-техническа революция, когато човекът все по-активно се намесва в природните процеси, опазването на околната среда се превръща в един от най-актуалните проблеми за цялото човечество. 22. април е обявен за Международен ден на Земята. В този ден се организират инициативи, насочени към опазване на планетата Земя и съхраняване на живота на нея. България отбелязва този ден от 1993 г. Департамент „Природни науки“ на Нов български университет традиционно организира и отбелязва този ден с разнообразни инициативи. Тази година те са насочени към връзката на департамента със средното образование.

Образованието е най-мощният фактор за ново отношение към съхраняване и рационално използване на изчерпаемите на Земята природни ресурси, ето защо в продължение на няколко дни учени от департамент „Природни науки“ на Нов български университет, посетиха училища в град Пазарджик, където съвместно с учители и ученици  под различни форми проведоха срещи с цел дискутиране на  актуалността на проблема и подчертаване на необходимостта от обединяване на усилията за справяне с тях.

„Изискванията в областта на опазване на околната среда нарастват и засягат все повече стопански сектори. Потреблението на изчерпаеми природни ресурси се увеличава, но се увеличава и търсенето на специалисти по опазване на околната среда. Това води до нарастване на търсене на специалисти в държавната и местна власт, публични и частни предприятия в областта на промишления, строителния и научни сектори, НПО и други.“ Това заяви д-р Мария Гюлеметова при откриването им.

Доц. д-р Ралица Берберова – ръководител департамент „Природни науки“ и доц. д-р Биляна Костова, програмен консултант на специалностите, направиха презентация на тема „Вулканите в историческо, археоложко и геоложко време”. С това представяне обясни значението на вулканите в еволюцията на Земята и появата на човека, и съвременното им изследване като потенциални бедствия и възможности за алтернативен туризъм. Представянето провокира дискусия по въпросите на околната среда. Учените от НБУ представиха с примери необходимостта от специалисти еколози и геолози в проектантски и консултантски организации, предприятия и фирми, възможните геоложки рискове при реализация на проекти както за страната, така и търсенията в чужбина и всичко това само на принципа на опазване на околната среда.

Бъдещите икономисти, геодезисти, географи, геолози, еколози, биолози, инженери и проектанти, лингвисти с интерес участваха в дискусиите, за да подчертаят осъзнаването на проблема и това, че проблемите на околната среда засягат всеки един стопански сектор и проблемите трябва да се решават комплексно.

Автори:

Д-р Мария Гюлеметова

Доц. д-р Ралица Берберова, НБУ

Доц. д-р Биляна Костова, НБУ

 

Подкрепете ни

Теми:
Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата