Изложба „Море в мола – да запазим Корал“

More v mola 06

[Виж в цял размер]
More v mola 13More v mola 10More v mola 05More v mola 01