НБУ е организатор на проектзасъвременна сценичнареализацияна повестта „Гераците“

6 декември, 2017 11:09 | Култура | Няма коментари

 

 

Доц. Снежина Петрова, ръководител на департамент „Театър“, е режисьор на постановката

 

 

„Ние, Гераците“ е проектзасъвременна сценичнареализацияна повестта „Гераците“ на Елин Пелин, чиято премиера се състоя през месец май 2017г. на сцената на Университетски театър на Нов български университет. Спектакълът беше представен и в рамките на „СЛЕДАТА“ в ДНК на НДК през месец юни 2017г., както и на фестивала „Малък сезон“ на ТР „СФУМАТО“ през месец юли 2017г.

 

Проектът, организиран от Нов български университет, спечели финансиране от Министерство на културата за реализацията на турне в три града на България. Съвместното сътрудничество между НБУ и директорите на театрите в Стара Загора, Бургас и Плевен има за цел да популяризира театралното изкуство и да ангажира обществото с анализ на актуални социални проблеми, пречупени през призмата на художественото произведение.

 

Основната идея на проекта включва реализирането на образователни дискусии с участието на учители, ученици и творци, по време на които ще се разискват теми, значими за перспективите на образователния театър и методите за неговото развитие. Нов български университет е една от първите институции, които подкрепят реализацията на образователен театър. Засега той е иновативна за България практика, малко позната, но достатъчно мащабна и значима. В нейното поле се вписват различни форми на Форум театър, Плей-бек театър и други, които представляват интерес за ценителите на изкуството.

 

„Ние, Гераците“ има за цел да постави като тема на дискусия произведение от учебната програма, предвидена за изучаване в училище, и да изпълни две основни задачи – да улесни и обогати разбирането на литературната творба със средствата на театралната интерпретация, както и да повиши познанията за културните и духовни традиции на региона. По този начинзрителите получават литературно, личностно и социокултурно познание, усвоено през „преживяването“.

 

Под тази си форма театърът изпълнява функцията си на практически инструмент за въздействие, лаборатория, в която участниците съумяват да идентифицират нова гледна точка за събитието. Не на последно място„…връщането назад към родова ни памет чрез изкуството провокира интереса на зрителите към търсене на лична идентичност и произход; отключва чувство на принадлежност към единна общност, език и вяра“, споделя доц. Петрова.

 

Нов български университет Ви кани да посетите предстоящите постановки:

13 декември – 19.00 Стара Загора, Държавен куклен театър, вход свободен 13/12/2017 г.
15 декември – 19.00 Бургас, ДТ“Адриана Будевска“, вход свободен 15/12/2017 г.
11 януари – 19.00 Плевен, ДТ“Иван Радоев“, вход свободен 11/01/2018 г.

Подкрепете ни

Теми:
Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата