Пролетен прием в магистърски програми на НБУ

13 декември, 2017 21:14 | Образование | Няма коментари

Пролетен прием в магистърски програми на НБУ

 

 

 

Нов български университет обявява ПРОЛЕТЕН прием в магистърски програми. Обучението в тях е със средна продължителност една година и половина. Изключение са магистърските програми „Архитектура“ с шестгодишен период на обучение и „Право“ с петгодишен период на обучение. Голяма част от магистърските програми предлагат възможност  за обучение и на студенти с придобита квалификационна степен „професионален бакалавър“ в същото професионално направление.

Срокът за подаване на документи е 08.01.2018 – 11.02.2018 г.

Приемът в магистърските програми включва:

  • интервю с комисия (Според обявените дати за всяка програма.)
  • мотивационно есе
  • допълнителни изисквания, които са посочени от конкретната програма

Документите за кандидатстване са:

  • заявление за кандидатстване (може да бъде получено в НБУ-София, в локалните центрове или в сайта на НБУ – тук)
  • диплома за средно образование (оригинал и ксерокопие)
  • диплома за завършено висше образование (оригинал и ксерокопие) или академична справка и уверение (ако все още нямате издадена диплома).
  • лична карта (оригинал и ксерокопие).

Документи се подават в Студентския център на Университета и в локалните центрове във Варна, Видин и Пловдив.

Програмите, които обявяват пролетен прием ще бъдат публикувани на сайта на Университета в раздел Кандидат-студенти – Прием в магистърски програми, след 15.12.2017 г.

Нов български университет провежда обучение в бакалавърски програми, програми за професионален бакалавър, магистърски и докторски програми. НБУ предлага и продължаващо обучение в сферата на изкуствата, езиците, политиката, мениджмънта, мрежовите технологии и др.

Обучението е редовно, дистанционно, интензивно (задочно) и електронно и се осигурява от факултетите. Организирано е в учебни програми, част от които предлагат избор между редовна и дистанционна форма на провеждане.

 

Подкрепете ни

Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата