Проф. д-р Христо Тодоров: Споменът за проф. Богданов присъства във всекидневието на НБУ

11 декември, 2017 21:56 | Образование | Няма коментари

Проф. д-р Христо Тодоров: Споменът за проф. Богданов присъства във всекидневието на НБУ

Очакваме за наградата на негово име да се появят кандидати, които освен безспорно високи постижения имат и открояващо се личностно присъствие

 

Проф. д-р Христо Тодоров е зам.-ректор по качеството, оценяването и акредитацията в периода 2012 – 2016 г. и председател на комисията по качеството в НБУ. Председател е на журито на  Награда за хуманитаристика “Богдан Богданов”- http://ebox.nbu.bg/humanitiesaward/. Член на Настоятелството на НБУ от 04.06.2016 г.

Завършил е философия в СУ „Св. Климент Охридски“. Първоначално е работил като гимназиален учител, а по-късно като преподавател по история на философията в СУ „Св. Климент Охридски“. От 2003 г. е професор в Нов български университет, а след това е и ръководител на департамент „Философия и социология”. Проф. Тодоров е специализирал в Тюбинген, Бохум (като стипендиант на фондация „Александър фон Хумболт”) и Берлин. Бил е и гост-професор в Европейския университет Виадрина във Франкфурт на Одер.

Научните интереси на проф. Тодоров са в областта на философската херменевтика, философията на историята, историята на понятията и биоетиката. В тези области са и по-голямата част от курсовете, които води в няколко бакалавърски и магистърски програми в НБУ и преди всичко в програмите по философия и социология.

Проф. Тодоров е автор на повече от 90 научни публикации на български, немски, английски, френски и испански. Превежда от немски език и 7 книги.

 

– Новоучредената от НБУ награда за хуманитаристика на името на проф. Богдан Богданов, д.н. е белязана от една голяма загуба. Нов български университет се раздели със своя основател на 5 август 2016 г. Какви бяха мотивите да се основе тази награда?

– На 5 декември 2016 г. членовете на Настоятелството на НБУ решиха да се създаде годишна награда за хуманитаристика на името на проф. Богдан Богданов, водени от стремежа да се отдаде почит и признание на една изключителна личност с огромен принос към науката и духовния живот в нашата страна и да се насърчи усвояването и развитието на интелектуалното наследство на проф. Богданов.

 – Какви личности са онези, които се очаква да бъдат номинирани? Търсите ли определени професионални или обществени успехи, за които да бъде присъдена наградата?

– Още при обявяването на наградата сме се ръководили от пределно широко разбиране за хуманитаристика. Според това разбиране в полезрението ни влизат освен значими постижения в хуманитарните науки още и постижения в литературата, сценичните и екранните изкуства, към които самият проф. Богданов имаше подчертан интерес. Очакванията ни са да се появят кандидати, които освен безспорно високи постижения имат и открояващо се личностно присъствие.

 – Първият й носител е известният ни поет Борис Христов. С какви мотиви му бе присъдена тази награда?

– Борис Христов е ярка личност и е най-значимият жив съвременен български поет. Неговата поезия е белязана от знака на последователен и безкомпромисен хуманизъм. Този хуманизъм го сближава по дух с проф. Богданов. Към това се прибавя и обстоятелството, че между двамата са съществували най-добри лични отношения на приятелство и взаимно уважение. От всички номинирани кандидати Борис Христов просто е най-силно открояващата се личност. Затова и решението на журито наградата да се даде именно на него беше единодушно.

 – Известно е, че Борис Христов многократно е отказвал да получава награди, защо прие тази?

– На този въпрос е най-добре да отговори самият той. Във всеки случай ние се радваме и се чувстваме изключително поласкани от неговата готовност да приеме нашата награда. Смятаме, че в негово лице наградата има повече от достоен носител.

 – Стана ясно, че той ще дари паричната награда?

– Да, заявената воля на Борис Христов е наградата да се дари като стипендия на студент от НБУ. Това негово решение е благородно и буди респект.

 – Вижда се, че академичната общност на НБУ се стреми да запази възможно най-ярък спомена за своя основател.  Форумът на проф. Богданов http://www.bogdanbogdanov.net/продължава да функционира. Какво още се прави в тази насока?

– Споменът за личността на проф. Богданов присъства непосредствено във всекидневието на НБУ. Продължава да работи общоуниверситетският научен семинар, създаден и ръководен от него в продължение на много години. Сега семинарът носи неговото име. В момента в двора на НБУ може да се види фотоизложба, посветена на проф. Богданов. Издателският център на НБУ издаде няколко книги с научни публикации, вдъхновени от проф. Богданов. Усилено се работи по издаването на неговите устни беседи пред общоуниверситетския семинар. Това издание трябва да бъде първата стъпка към едно общо издание на цялото му творчество, включващо всички негови публикувани и непубликувани съчинения.

 – Кога започват номинациите за наградата за 2018 година?

– Номинации могат да се правят от началото на годината, а крайният срок е 15 септември.

 – А кой може да номинира?

– Номинации могат да се правят от различни организации, комитети и отделни лица със съгласието на номинираните, допустими са и самономинации.

 

Въпросите зададе: Яна Иванова

Снимка: Архив

Подкрепете ни

Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата