Студентски конкурс за устен превод

19 януари, 2018 10:47 | Образование | Няма коментари

Студентски конкурс за устен превод

Преподавател от НБУ е в организационния екип на Международен студентски конкурс по устен превод в Санкт-Петербургския политехнически университет „Петър Велики“, Русия

 

 

През декември 2017 г. Нов български университет сключи Споразумение за сътрудничествои развитие на отношенията в областта на образованието и науката с Института за международно право и икономика „А. Грибоедов“ (ИМПИ) в Москва, Русия.

 

 

Като първа стъпка в реализирането на това споразумение доц. д-р Борис Наймушин от департамент „Англицистика“ ще посети ИМПИ и ще се запознае с организацията на филологическото образование там.

 

 

Доц. Наймушин и доц. Мария Степанова от Санкт-Петербургския политехнически университет „Петър Велики“ (СПбПУ) са организатори на Международен студентски конкурс по устен превод, който се проведе за първи път през март 2017 г. в СПбПУ. Те разработиха авторски курс за подготовка към конкурси по устен превод, които ще проведат в ИМПИ от 29 януари до 2 февруари 2018 г. в обем на 20 часа.

 

 

Освен това преподавателите ще проведат и кратък интензивен курс по увод в симултанния превод за студенти-лингвисти от 3, 4 и 5 курс от ИМПИ. Организационната работа по провеждането на курсовете се осъществява от Валентина Кучерявенко, доцент в катедрата по лингвистика и преводознание.

 

 

Проектът се осъществява със съфинансиране по одобрен проект към Централен фонд за стратегическо развитие към Настоятелството на Нов български университет.

Подкрепете ни

Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата