„РОЙ Комюникейшънс“ издаде “Комуникация на благотворителността”

1 май, 2018 21:52 | Денят, Книги | Няма коментари

“Комуникация на благотворителността” на д-р Евелина Христова ще бъде представена на 16 май 2018 г., сряда, от 17,30 ч. в City Stage (Подлеза на НДК, вход откъм пилоните). Книгата представя резултатите от три собствени научни изследвания, проведени в периода 2012-2017 г., както и анализ на данни от други изследвания и данни, свързани с комуникация на благотворителността.

Проф. Толя Стоицова, д. пс. н., Нов български университет: “Книгата на д-р Христова представя един съвременен поглед към комуникацията на благотворителността в българското общество и възможностите за нейното прилагане и развитие. Спазени са стриктно изискванията за научна работа, но трудът излиза извън рамката на изследователския подход и успява да предложи данни и анализ, които могат да бъдат полезни на практици в областта.”
Доц. д-р Силвия Цветанска, СУ “Св. Климент Охридски”: “Тематиката е интересна и слабо изследвана. Прави чест на авторката, че я разглежда не през познатия ракурс – дейности и форми на благотворителност, а извежда на преден план малко проучван аспект – ролята на ПР специалиста в кампаниите по благотворителност.”
Проф. д-р Десислава Бошнакова, Нов български университет: “Когато Евелина Христова се захване с дадена тема, трябва да сте сигурни, че тя ще я разгледа по възможно най-задълбочения, аналитичен и практически начин. Правенето на добро е закодирано в нас, но също толкова важно е и как планираме, управляваме и оценяваме комуникацията на благотворителността. Ако искате благите думи за благотворителността да отварят път към сърцата на още благотворители, тази книга е за Вас!”
Д-р Евелина Христова за своята книга:Въпреки че книгата представя професионално и научно изследване, в нeйната основа стои личната ми вяра в доброто. Аз не само вярвам, че то съществува, но най-вече вярвам, че има нужда да бъде подкрепяно. Мястото на комуникацията в процеса по подкрепяне на доброто е важно. Благотворителната дейност е едно от най-силните проявление на доброто, ненапразно един от синонимите й е добротворчество. Грижата за нейното развитие и за цялостния комуникационен процес, свързан с реализацията й, е сред нещата, които всички ние е добре да вземем присърце и да поемем. Несъмнена е връзката между ПР професията и комуникацията на благотворителността. Работата на професионалния специалист по комуникация е в изграждането и поддържането на взаимоизгодни отношения между организацията и нейните публики. Това включва широк спектър от дейности, започващи с процеса на стратегическо планиране на комуникацията и разпростиращи се от отношенията с медиите, пъблик афеърс, програми за социална отговорност до най-обикновени изпълнителски дейности в сферата. Специалистът по комуникация е необходимо да се стреми да осигури стабилна двупосочна комуникация, основаващи се на истината, от която да печелят всички заинтересовани страни. Често работата на тези експерти заема важно място във формирането на общественото мнение. Именно ПР специалистите са логичният партньор на хората, занимаващи се с благотворителност във всеки един аспект на тази дейност – от спонтанни кампании, възникващи в социалните мрежи, през формиране на КСО политики до работа по създаване на устойчиви обществени нагласи в подкрепа на благотворителни дейности.“
ISBN 978-954-9335-44-6 Издателство РОЙ Комюникейшън

Подкрепете ни

Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата