Частици семейна история обогатяват разказа за нашето минало в изложба на НВИМ

2

[Виж в цял размер]
0476531