Частици семейна история обогатяват разказа за нашето минало в изложба на НВИМ

4

[Виж в цял размер]
0765321