Бъди грамотен

В коя от подчертаните думи е допусната правописна грешка?

В коя от подчертаните думи е допусната правописна грешка?

Американски кораб акостира (А) на пристанището в Бургас, за да участва (Б) в съвмесно (В) учение с българските военноморски (Г) сили.
В кой ред всички думи са написани правилно?

В кой ред всички думи са написани правилно?

В кой ред всички думи са написани правилно? А) въртолет, кабриолет Б) слязал, белязал В) здание, въплъщение  
В коя от думите е допусната правописна грешка?

В коя от думите е допусната правописна грешка?

А) снеговалеж Б) гърмогласен В) кандидатстудентски
На кой ред наименованията са изписани правилно?

На кой ред наименованията са изписани правилно?

На кой ред наименованията са изписани правилно? а) баба Марта, Средна Гора б) Слънчев Бряг, неозойска ера в) Иван-Вазови разкази, Седемте рилски езера
В кое изречение НЯМА правописна грешка?

В кое изречение НЯМА правописна грешка?

А) Учените са наблюдавали стада от китове убийци. Б) Сърдечно-съдовата система пренася кислород и хранителни вещества между тъканите и органите. В) Моля те, запознай ме с новия студент-доброволец!
На кой ред думите са изписани правилно?

На кой ред думите са изписани правилно?

На кой ред думите са изписани правилно? а) Юли, интернет б) вторник, Донжуановци в) Иван–Вазови творби, август
В кое изречение има правописна грешка?

В кое изречение има правописна грешка?

A)Моят племенник не е грубиян! Б) Щял съм да вляза вътре, ама на куково лято! В) От хотела ни дадоха по едно одеало и веднага ни пратиха да си лягаме.
На кой ред думата е изписана правилно?

На кой ред думата е изписана правилно?

А) въстание Б) подтискам В) нейн    
На кой ред думата е изписана правилно?

На кой ред думата е изписана правилно?

а) карборатор б) опаковачен в) чуждопоклонник  
В кой от редовете НЕ е допусната правописна грешка?

В кой от редовете НЕ е допусната правописна грешка?

А) строеж, здържан,отблясък Б) потплата, загадка, младешки В) известна, стремеж, постна
В кое изречение има неправилно изписано местоимение ?

В кое изречение има неправилно изписано местоимение ?

A) Някого да съм обидил с нещо, защо мълчите? Б) Не искам да слушам, че еди кой си правел така, на никого не държа сметка, всеки сам отговаря за себе си. В) ...
В кое изречение е допусната пунктуационна грешка:

В кое изречение е допусната пунктуационна грешка:

В кое изречение е допусната пунктуационна грешка: А) Те, по всяка вероятност, ще забравят за случилото се. Б) Тя изобщо не пожела да ме разбере. В) В планината, струва ми се, няма да е топло.
В кой от редовете НЕ е допусната правописна грешка?

В кой от редовете НЕ е допусната правописна грешка?

А) гълтъм, редки, изгорели Б) тръгнал, преписъл, напълвам В) млъквам, мозайка, найлон
В кой ред НЕ е допусната правописна грешка?

В кой ред НЕ е допусната правописна грешка?

А) Културното наследство на древна Елада привлича туристи от целия свят. Б) До наши дни са известни над 100 доказателства на питагоровата теорема. В) Родната къща на смелата българка Райна княгиня е превърната ...
В коя от подчертаните думи НЕ е допусната граматична грешка? 

В коя от подчертаните думи НЕ е допусната граматична грешка? 

Няколко работника (А) от фирмата за почистване на пътищата се бяха събрали около четирите автомобила(Б), закъсали в снега. До тях двама пожарникари (В) спираха  движението.
В кой от редовете НЕ е допусната правописна грешка?

В кой от редовете НЕ е допусната правописна грешка?

А) гостна, възторк, заводски Б) сгъвам, нахотчив, дръжка В) струг, пакостник, сгазвам
В кое от изреченията е допусната граматична грешка?

В кое от изреченията е допусната граматична грешка?

А) Интересът на българските и чуждестранните туристи към етнографските сбирки постоянно нараства. Б) Много от разпространяваните местни предания и легенди описват красивата и тайнствена Витоша. В) Българска национална библиотека е най-старият културен ...
Страница 5 от 31« Първа...34567...Последна »