Помагала

ТЕСТ за кандидат-студенти

ТЕСТ за кандидат-студенти

Т Е С Т № 1 1. Открийте допуснатата правописна грешка. а) Желанието можеше да го преведе (1) по непредвидени (2) пътища, по които нееднократното (3) преминаване (4) бе забранено и ...
ТЕСТ за матура

ТЕСТ за матура

През първата от трите си експедиции /1768 – 1771 год./ Джеймс Кук наблюдава Венера от остров Таити, преплава 2400 км на юг, без да открие нещо повече от острови, ...
Тест за 7 клас

Тест за 7 клас

Термитите са една от трите големи групи насекоми, които заемат важно място във фауната на саваните: останалите две са мравките и скакалците. Присъствието им не остава незабелязано, тъй ...
Тест за 5 клас

Тест за 5 клас

1. Прочетете текста и отговорете на въпросите след него: Малкото бръмбарче Зум се прибра в чудната хижа от стара кора. Грабна топора. Насече дърва. Копър пося и дръвче посади. ...
Отговори – основни литературни понятия

Отговори – основни литературни понятия

Упражнения – д – в – г – б – а - д Тест №6 – б – д – б – г – г – б - в – д – а - в
Отговори – аналитично четене и резюме

Отговори – аналитично четене и резюме

Текст. Аналитично четене и резюмиране на текста Тест№5 1. – а 2. – б 3. – в 4. – б 5. – в 6. – д 7. – б 8. – б 9. – д 10. – в 11. – а 12. ...
Основни литературни понятия

Основни литературни понятия

І. Тропи (гр. tropos – начин на изразяване) – дума или израз, употребени в преносен смисъл. ? Епитет – художествено определение: уморен залез, мъртва тишина – метафорични епитети. ? Сравнение – ...
Текст за аналитично четене и резюме

Текст за аналитично четене и резюме

Специфични особености на писменото резюме: Резюмето представлява съкратен вариант на изходния текст, сведен до възможно най-краткото, но ясно представяне на темата. Информацията е предназначена за читател, който не знае ...
Отговори на теста за матура

Отговори на теста за матура

Тест – г – в – б – д – г – в – а – б – д – а – б – в – а – б - в – д – б – г – а – ...
Отговори на теста за кандидат-студенти

Отговори на теста за кандидат-студенти

Тест – а) (5); б) (1); в) (4); г) (3); д) (3) – а) (5); б) (2); в) (1); г) (5); д) (4) – г – в – в – б – а) (4); б ...
Отговори на теста за 7 клас

Отговори на теста за 7 клас

1. – г 2. – г 3. – в 4. – б 5. – в 6. – а 7. – б 8. – в 9. – б 10. – в 11. – б 12. – а 13. – г 14. – б 15. ...
Отговори на теста за 6 клас

Отговори на теста за 6 клас

Отговори – ТЕСТ за 6 клас 1. – в 2. – а 3. – в 4. – б 5. – а 6. – б 7. – г 8. – б 9. ...
Отговори на теста за 5 клас

Отговори на теста за 5 клас

Отговори – ТЕСТ за 5 клас 1. – прочетете текста 2. –г 3. – в 4. – а 5. – б 6. – г 7. – а 8. – в 9. – ...
Тестове за 6 клас – звукови промени

Тестове за 6 клас – звукови промени

Звукови промени Фонетична промяна Пример Проверка на правописа 1. Уподобяване на съгласните – изравняване по звучност на беззвучните съгласни със съответните звучни 1.а. сборник – ...
Страница 4 от 41234