велосипедиране

Кръгла маса в УАСГ: Велосипедирането в живота на града

Кръгла маса в УАСГ: Велосипедирането в живота на града

Катедра "Градоустройство, Архитектурен факултет и Транспортен факултет" при УАСГ организира кръгла маса като част от проекта Bike ‘em all (Всички на колела), реализиран с подкрепата на Холандското посолство в България. ...