граматика

Метафора

Метафора

Черти на един предмет се пренасят върху друг въз основа на прилика, свързваща прякото и преносното значение на думите: Своя нежнорозов цвят утрото разтваря… (Асен Разцветников)
В кое изречение е допусната граматична грешка?

В кое изречение е допусната граматична грешка?

В кое изречение е допусната граматична грешка? а) Туристите попаднаха в малък квартал, чийто къщи изглеждаха необитаеми. б) Стотици студенти подкрепиха искането за повишаване на стипендиите в) Госпожице, Вие сте предприели тази стъпка ...
Павлина Върбанова:  Доста хора поставят запетаята „по усет“

Павлина Върбанова: Доста хора поставят запетаята „по усет“

Павлина Върбанова е от хората, които се опитват да носят по няколко дини под една мишница. Работи като редактор и коректор, поддържа създадения от нея много важен сайт „Как се пише?“, ...