домашно

Петър Порумбачанов: Социализацията при домашните ученици е доста по-интензивна

Петър Порумбачанов: Социализацията при домашните ученици е доста по-интензивна

– Господин Порумбачанов, новият проектозакон за училищното образование, внесен от ГЕРБ, ще позволи въвеждането на домашно обучение. За кои деца е подходящо то? – В проектозакона, внесен от ГЕРБ, няма регламентирано домашно обучение, ...
Цвета Брестничка: Невинаги родителят оценява кое е добро за детето му

Цвета Брестничка: Невинаги родителят оценява кое е добро за детето му

Към въпроса за домашното образование трябва да се пристъпва много внимателно, защото трябва да бъде защитено правото на децата на образование. Да не се допусне под формата на узаконено домашно ...