Епископска базилика

Епископската базилика и римските мозайки на Филипополса включени в Индикативния списък на ЮНЕСКО

Епископската базилика и римските мозайки на Филипополса включени в Индикативния списък на ЮНЕСКО

  Кандидатурата на Епископската базилика и римското мозаечно наследство на Филипопол беше включена в Индикативния списък на ЮНЕСКО за значими културни и природни обекти, обявиха от Центъра за световното наследство на ...