какво е епитет

Епитет

Епитет

Епитет – художествено определение: уморен залез, мъртва тишина – метафорични епитети.
Епитет

Епитет

Художествено определение: уморен залез, мъртва тишина – метафорични епитети.