комютър

Започва Седмото национално състезание по информатика

Започва Седмото национално състезание по информатика

Започва Седмото национално състезание по информационни технологии. To ще се проведе от 20.03 до 22.03 в Благоевград. Откриването се се състои в петък от 19.00 часа в Драматичен театър „Никола ...