кръгла мас

Кръгла маса за сигурността в НБУ

Кръгла маса за сигурността в НБУ

На 19 май 2016 г. департамент „Национална и международна сигурност“ на Нов български университет  ще проведе Кръгла маса с международно участие на тема „Европа през 21 век: регионалната сигурност и ...