майки студентки

Предотвратяват злоупотреби на майки студентки

Предотвратяват злоупотреби на майки студентки

За предотвратяването на злоупотреби с цел получаване на еднократната помощ за отглеждане на дете от майка студентка се въвеждат условия майката да е записана като студентка в редовна форма на ...
2880 лв за майките студентки в България

2880 лв за майките студентки в България

По 120 лв. на месец, еднократна помощ от 2880 лв, удължена изпитна сесия и записване на учената година с повече невзети изпити- това са само една малка част от привилегиите, ...