Метонимия

Метонимия

Метонимия

Названието на един предмет се заменя с названието на друг предмет поради вътрешна връзка между тях: Талазите идат;всички нащрек са! Последният напън вече е настал. („Опълченците на Шипка”, Иван Вазов)