Отрицателно сравнение

Отрицателно сравнение

Отрицателно сравнение

Сходството между двата образа се изтъква чрез отрицание на тъждеството им. Пример: То не било ясно слънце, най ми била сама Неда…. (Народна песен)