персонификация

Олицетворение (персонификация)

Олицетворение (персонификация)

Придават се човешки качества на животни или предмети. Ако се приписват на неодушевени предмети и явления прояви на живи същества, е по-точно да се говори за одухотворяване: Дори и затворът треперел позорно, ...