Разширено сравнение

Разширено сравнение

Разширено сравнение

Подробно съпоставяне на образи, картини, действия с други, които са вече познати. Нарича се още омировско, защото е типично за „Илиада” и „Одисея” на Омир.