словесно-образно онагледяване

Сравнение

Сравнение

Форма на словесно-образно онагледяване, при която се съпоставя един предмет, лице, картина, явление с други