ХХІ век

В края на ХХІ в. на Земята ще има 11 млрд. население

В края на ХХІ в. на Земята ще има 11 млрд. население

Прогноза на ООН предвижда в края на ХХІ в. на нашата планета да живеят 11 милиарда души. Документът се опира на преброяванията през 2010 г., както и въз основа на ...