Ясен Захариев

Човек се образова, за да стане някой

Човек се образова, за да стане някой

Доц. д-р Ясен Захариев е новият декан на Магистърски факултет на Нов български унивреситет. Щатен преподавател е в НБУ от 2005 г. Преди да стане декан е бил директор на ...