България – акредитирани висши училища

24 април, 2009 20:30 | Висше образование, Учебни Заведения | Няма коментари

България – акредитирани висши училища

to4ica1

Аграрен университет – Пловдив
Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив
Академия на Министерство на вътрешните работи
Американски университет в България
Бургаски свободен университет
Варненски свободен университет ,,Черноризец Храбър“
Великотърновски университет ,,Св. св. Кирил и Методий”
Висше военноморско училище „Никола Вапцаров“ – Варна
Висше строително училище „Любен Каравелов“
Висше транспортно училище ,,Тодор Каблешков“
Висше училище „Земеделски колеж“ – Пловдив
Висше училище по застраховане и финанси – София
Военна академия „Георги Стойков Раковски“
Европейски колеж по икономика и управление – Пловдив
Икономически университет – Варна
Колеж по икономика и администрация – Пловдив
Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг – София
Колеж по телекомуникации и пощи – София
Колеж по туризъм – Благоевград
Лесотехнически университет – София
Медицински университет „Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов“ – Варна
Медицински университет – Плевен
Медицински университет – Пловдив
Медицински университет – София
Международен колеж – Албена
Международно висше бизнес училище – Ботевград
Минно-геоложки университет ,,Свети Иван Рилски” – София
Национален военен университет ,,Васил Левски“ – Велико Търново
Национална академия за театрално и филмово изкуство ,,Кръстьо Сарафов” – София
Национална спортна академия – София
Национална художествена академия – София
Национална музикална академия ,,Професор Панчо Владигеров“ – София
Нов български университет – София
Пловдивски университет ,,Паисий Хилендарски“
Русенски университет ,,Ангел Кънчев”
Софийски университет ,,Св. Климент Охридски“
Специализирано висше училище по библиотекознание и информационни технологии – София
Стопанска академия ,,Д. А. Ценов” – Свищов
Театрален колеж ,,Любен Гройс“ – София
Технически университет – Варна
Технически университет – Габрово
Технически университет – София
Тракийски университет – Стара Загора
Университет за национално и световно стопанство – София
Университет по архитектура, строителство и геодезия – София
Университет по хранителни технологии – Пловдив
Университет ,,Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас
Химикотехнологичен и металургичен университет – София
Шуменски университет ,,Епископ Константин Преславски“
Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград

ПО ГРАДОВЕ

СОФИЯ
Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Технически университет
Университет за национално и световно стопанство
Университет по архитектура, строителство и геодезия
Нов български университет
Медицински университет
Химикотехнологичен и металургичен университет
Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“
Лесотехнически университет
Национална академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“
Национална художествена академия
Държавна музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“
Национална спортна академия
Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“
Висше строително училище „Любен Каравелов“
Военна академия „Г. С. Раковски“
Академия на МВР
Колеж по телекомуникации и пощи
Колеж по библиотекознание и информационни технологии

ПЛОВДИВ
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
Аграрен университет
Висш институт по хранителна и вкусова промишленост
Академия за музикално и танцово изкуство

ВАРНА
Технически университет
Икономически университет
Варненски свободен университет
Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“

БУРГАС
Бургаски свободен университет
Университет „Проф. Асен Златаров“

СТАРА ЗАГОРА
Тракийски университет

РУСЕ
Русенски университет „Ангел Кънчев“

ПЛЕВЕН
Висш медицински институт

ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“
Национален военен университет „Васил Левски“ – прием

ГАБРОВО
Технически университет

БЛАГОЕВГРАД
Американски университет в България
Югозападен университет „Неофит Рилски“

ШУМЕН
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

СВИЩОВ
Стопанска академия „Д. А. Ценов“

Подкрепете ни

Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата