Конкурс

16 април, 2009 20:31 | Висше образование | Няма коментари

Конкурс

Норвежки съвет за научни изследвания предоставя чрез конкурс стипендии за специализация и научни изследвания на български граждани, които в настоящия момент са докторанти или са придобили докторска степен най-късно 6 години преди подаване на документите и работят в университети и/или в изследователски институти. Конкурсът е отворен за всички области и всички дисциплини Продължителността на стажа е от 1 до 10 месеца.Кандидатите кандидатстват директно към Норвежки съвет за научни изследвания чрез попълване на форма за участие, която се намира на адрес: http://www.forskningsradet.no/servlet. Необходимо е също така кандидатите да изпратят писмо-покана от приемащата страна. Освен потвърждение, писмото трябва да съдържа и срока на пребиваване на кандидата, а също кратка работна програма и очаквани резултати от изследванията. Крайният срок за попълване и изпращане на формата е 22 април 2009 г.

Подкрепете ни

Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата