Интернет-самоучител за всеки

20 май, 2009 16:33 | Технологии | Няма коментари

Интернет-самоучител за всеки

Курсът “Интернет Технологии” може да се използва за самообучение или като помощно средство при преподаване и изучаване на тези технологии. Целта на курса е обучаващите се да придобият основни познания и практически умения за работа с информационни и комуникационни средства и технологии, свързани с Интернет.

В курса са разгледани основните принципи и възможности за използване на съвременни технологии при разработката на Интернет приложения (HTML, JavaScript и др.). Завършилите курса ще познават основните характеристики, предимствата и недостатъците на различните видове медия (текст, графика, анимация, аудио, видео и др.), ще могат да прилагат разнообразни Интернет технологии в различни сфери, ще могат да проектират и създават Интернет приложения с помощта на представените технологии и инструментални средства. Подробности ще намерите на

http://www-it.fmi.uni-sofia.bg/courses/pc3/

Подкрепете ни

Теми:
Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата