Край на мобилните телефони в час

11 юни, 2009 14:26 | Средно образование, Технологии | 2 коментара

Край на мобилните телефони в час

Използването на мобилни телефони по време на учебните часове вече е забранено. Ограничението важи както за ученици, така и за учители.
То се въвежда с приетите промени в Правилника за прилагане на Закона за народната просвета. Предвидените степени за поведение са „добро” и „недостатъчно добро”. Те ще бъдат определяни от педагогическия колектив.
Министър Даниел Вълчев заяви, че учителите трябва да преценяват колко да бъде допълнителната работа с ученика, но това не трябва да бъде само за сметка на ваканцията. „Когато има слаби ученици – не е достатъчно да им поставим слабите оценки и да кажем – те не знаят. Всички имаме вина за това”, посочи министърът.
За по-сериозните провинения е предвидено полагане на труд в полза на училищата. Въпросът за религиозните символи засега е оставен за законодателно уреждане. Според Вълчев обаче трябва да има ограничение в тази посока, защото училището не е място за какъвто и да е вид демонстрации.
Почти 300 проекта за въвеждане на униформи и отличителни знаци вече са финансирани.
Ученикът може да бъде изгонен от час – за нарушения на дисциплината или неприлично облекло. Разписани са и правата и задълженията на класния ръководител. Въвеждат се основни положения в модела на карирерно развитие на учителите.
По отношение на родителите също е посочено, че те имат право да се срещат по своя инициатива с класния ръководител, да получава информация за образованието на детето си.
Родителите обаче имат и задължения. ”Родителството не е хоби, а сериозна отговорност”, заяви Вълчев. Задълженията на родителите са да се запознаят с правилника на училището, да присъстват периодично на родителски срещи, да осигуряват присъствието на детето си в училище и др.

Подкрепете ни

Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата

  1. lilana коментира на 12 юни, 2009 г., 11:31 ч.

    Мисля, че беше време да се случи, дори ми изглежда малко късно

  2. Тодоров коментира на 12 юни, 2009 г., 17:20 ч.

    Знаете ли какъв кошмар е да звъни мобилен телефон, докато преподаваш математика? И не само да звъни, ами учениците да си говорят в учебен час? Това наистина трябваше отдавна да се забрани. Мога само да поздравя министерството за тази инициатива.