Писменият изпит по журналистика е утре

14 юли, 2009 18:05 | Висше образование | 1 коментар

Писменият изпит по журналистика е утре

За утре, 15-и юли, е насрочен писменият изпит по журналистика в Софийския университет. Той започва точно в 8,00 часа.
В сайта на Алма Матер се съобщава още:

Кандидат-студентите за трите специалности на Факултета по журналистика и масова комуникация – Журналистика, Връзки с обществеността и Книгоиздаване – полагат два изпита: писмен и устен изпит по журналистика.
Писменият изпит има за цел да провери способността на кандодат-студентите да извеждат и интерпретират проблеми, да представят познанията си по разглежданата тема и ясно и оригинално да се изразяват в писмени форми, усвоявани в средното училище. Оценяват се още езиковата и общата кулутра на кандидатите.
Темите за писмения изпит обхващат съвременни проблеми на обществения, политическия , икономическия и културния живот на страната , намерили отражение в българския периодичен печат , радиото и телевизията.
Устният изпит протича като събеседване на кандидат-студентите с изпитна комисия. Оценяват се точността, бързината и конкретиката на отговорите, както и умението за устно изразяване – качества, необходими за работа в медиите, връзките с обществеността и книгоиздаването. Ако кандидат-студентът е представил свои авторски материали (публикации в периодичния печат, авторски снимки, кино- или видеофилми, предавания, излъчени по радиото или телевизията), комисията може да зададе въпроси, свързани с представените материаали.

Методически указания
За успешното полагане на писмения изпит по журналистика и на устния изпит по журналистика, връзки с обществеността и книгоиздаване на кандодат-студентите се препоръчва:
– да следят публикациите за актуални проблеми на обществения, политическия, икономическия и културния живот в българския периодичен печат, радиото, телевизията, интернет;
– да се упражняват да пишат текстове със стройна структура на композицията, с ясно изведена теза;
– да развиват езиковата и стиловата грамотност при писането на текстове;
– да формулират собствена, оригинално изразена и базирана на общата им култура позиция, придържайки се към фактите.

Подкрепете ни

Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата

  1. Toma Neverni коментира на 14 юли, 2009 г., 22:02 ч.

    Ще видим пак какви бисери ще се пръкнат.