Обучават педагози да се справят с агресията в училище

6 август, 2009 19:09 | Средно образование | 1 коментар

Обучават педагози да се справят с агресията в училище

В България все още няма изследване за оценка на степента на агресията сред учениците. Това възпрепятства задълбочените проучвания на проблема, заяви във Варна проф. д-р Павлина Петкова, член на Българската асоциация по когнитивно-поведенческа психология.

В продължение на три дни ще бъдат обучавани 60 обществени възпитатели и членове на местните комисии за борба срещу противообществените прояви сред малолетни и непълнолетни.

Тя посочи, че по този начин не може и да се кандидатства за финансиране по европейските фондове, защото Европа не дава пари за проекти, неподкрепени от конкретни данни за нивото на проблема.

За съжаление все още в програмите за обучение на бъдещите педагози не са включени ролеви игри и знания за отговор на внезапна агресия в училище, което прави учителите безпомощни в подобни ситуации.

Според проф. Петкова докато в социално слабите семейства насилието срещу децата е предимно физическо, то в тези с висок социален статус децата се малтретират чрез ирония и осмиване психологически.

По този повод пред участниците в семинара, посветен на отклоненията в поведението на малолетни и непълнолетни ще бъде представена т.н. супервизия, подкрепа за учители, педагогически съветници и възпитатели от експерти, които имат задачата да ги наставляват и подпомагат в тяхната дейност.

News.bg

Подкрепете ни

Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата

  1. Дядо Йоцо коментира на 7 август, 2009 г., 14:17 ч.

    Такава агресия се вихри в училищата, че по-скоро учителите трябва да се обучават на самоотбрана. Учениците стават все по-недисциплинирани. Вина за това имат най-вече семействата, но няма законови санкции за лошо възпитание.