За промени в системата на кандидатстване е нужно съгласие между отделните факултети и специалности

11 септември, 2009 11:18 | Бъди грамотен | Няма коментари

За промени в системата на кандидатстване е нужно съгласие между отделните факултети и специалности

Доц. д-р Юлияна Стоянова, зам.-декан на Факултета по славянски филологии към Софийския университет, бе любезна да отговори на анкетата на Академика БГ:

– Кои са причините за многото двойки на матурите по български език и литература?
–  Основните причини са няколко: първо, ниска общоезикова грамотност; второ, недостатъчни знания и опит в създаването на свързан текст, като се отчитат специфичните изисквания на жанра „анализ на литературна творба”; трето, слаба подготовка по литература върху включените в матурите автори, произведения и теми, която се изразява в непознаване на литературните факти; ограничена способност да се разсъждава за литературата, да се излагат в приемлив вид известни тези и/или да се аргументират собствени виждания.
– Трябва ли по-ясно да се отдели обучението по граматика от това по литература?
– Струва ми се, че ако на обучението по граматика се погледне практически, от перспективата на езиковите знания и умения за създаване на цялостен текст, това би могло да повиши ефективността на преподаването по български език и литература. За общообразователния курс не е от особено значение учениците да развиват специализирани метаезикови познания, например да са в състояние да назоват и образуват всички девет глаголни времена в българския език или да разграничат частица от наречие. Много по-важно е да усвоят писмената и устната норма на книжовния български език функционално, в действие – а точно в това отношение има още какво да се желае.
– Необходимо ли е да се акцентира повече върху правописа? Ако отговорът е да, как да стане това?
– Убедена съм, че правописът е важна и неотменна част от общата езикова и комуникативна компетентност на всеки пълнолетен гражданин. Резултатите от матурите и кандидатстудентския изпит по български език и литература показват, че е нужно да се вземат мерки за повишаване на правописната компетентност в училище. Трудно ми е обаче да си представя по какъв начин тази задача може да се осъществи в едно общество, което постепенно заменя четенето на книги с получаването на информация по аудио-визуален път. За всички ни е ясно, че този процес е много по-напреднал при най-младите.
– Нужно ли е осъвременяване на списъка с изучаваните български автори?
– Не съм в състояние да коментирам този въпрос, той е от компетенцията на колегите специалисти по методика на обучението по литература.
– Да се оформят ли профилирани паралелки за деца с литературни наклонности?
– Да, струва ми се, че по този начин децата с интерес към литературата (включително и тези, които сами се опитват да създават литературни творби) ще получат онова специализирано обучение, което заслужават.
– Налага ли се промяна в конспекта по БЕЛ за кандидатстване?
– Този въпрос е бил многократно разискван от колегиума на Факултета по славянски филологии, особено между специалистите по българска литература и по методика на литературното обучение. В момента обаче, доколкото ми е известно, не се предвиждат такива промени.
– Трябва ли да има диференциация при кандидатстването – за някои специалности да има изпит по литература, а за други – само проверка на грамотността чрез тест?
– Да, тази възможност също е била многократно обсъждана, но промени не биха могли да се внесат, без да се постигне съгласие между отделните факултети и специалности.

Подкрепете ни

Теми:
Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата