След 8 клас български език на практика не се изучава

10 септември, 2009 11:40 | Бъди грамотен | Няма коментари

След 8 клас български език на практика не се изучава

Доц. д-р Гергана Дачева, СУ, Ръководител на Катедрата по български език към ФСлФ беше любезна да отговори на анкетата на Академика БГ:

– Кои са причините за многото двойки на матурите по български език и литература?
– Смятам, че една от основните причини е, че след 8 клас български език на практика не се изучава в училище. Грамотността рязко пада , а шансовете да се навакса пропуснатото в последния момент са твърде малки. Самите тестове са лесни, а и скалата за оценяване и твърде занижена, особено за среден 3.00.
– Трябва ли по-ясно да се отдели обучението по граматика от това по литература?
– Трябва да се настоява да се увеличат часовете по български език в горен курс, както и стриктно да се изисква провеждането им в училище.
– Необходимо ли е да се акцентира повече върху правописа? Ако отговорът е да, как да стане това?
– Непрекъснато трябва да се акцентира върху правописа, защото, както е известно, той се автоматизира, а и се променя във времето. Отклоненията от правописната норма трябва да се санкционират непрекъснато и последователно не само в часовете по БЕЛ, но и по всички останали предмети, за да разберат учениците, че трябва да са грамотни и това е изскване не само по отделен предмет.
– Нужно ли е осъвременяване на списъка с изучаваните български автори?
– Изучавани български автори са от литературната ни класика и може би трябва да се сменят някои произведения, както и да се представят и съвременни български автори, като се включат в задължителната програма.
– Да се оформят ли профилирани паралелки за деца с литературни наклонности?
– Непременно трябва да се формират такива паралелки, защото и литературните наклонности също са вид дарба, която трябва да се развива и обогатява. Българският език и българската литература са част от европейското и световно богатство, така че нека да не даваме предимство винаги на чуждото. А това ще помогне и при формирането на по-високо национално самочувствие у младите хора на страната ни.
– Налага ли се промяна в конспекта по БЕЛ за кандидатстване?
– Смятам, че в настоящия момент не е подходящо да се правят промени на парче, а да се следва дългосрочна тенденция за изграждане на цялостна образователна философия с ясна визия за това какво трябва да постигнем във всяка от образователните степени, без те да са отделени всяка за себе си. По принцип, въпреки недостатъците на изпита за кандидатстване в СУ, той дава по-добри резултати и прави по-добър подбор на студенти от матурата в настоящия й вид и формат.
– Трябва ли да има диференциация при кандидатстването – за някои специалности да има изпит по литература, а за други – само проверка на грамотността чрез тест?
– За всички специалности трябва да има езиков тест в комбинация със свободен отговор – съставяне на текст. Отдавна в световната практика и най-вече в САЩ се разбра, че само с тестове не могат да се проверяват всички знания и умения на учениците. Май само в България това не е ясно на хората, работещи в административните сфери на образованието. С тест не може да се провери как и какво мисли ученикът. А това е най-важното – да се научи да мисли последователно, критично, аналитично и синтезиращо. За хуманитарните специалности е задължително писането на текст, свързан с литературна тема.

Подкрепете ни

Теми:
Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата