Глоби за монополен интернет в Студентски град

13 януари, 2010 15:21 | Технологии | Няма коментари

Глоби за монополен интернет в Студентски град

Минно-геоложкия университет, Националната спортна академия и Мегалан ООД отнесоха по 5 000 лв. от Комисията за защита на конкуренцията за установяване на монопол върху доставката на интернет в Студентски град. Проверка на КЗК е установила, че от 2005 г. насам Мегалан ООД и Мегалан Нетуърк ООД са сключили седем договора за изграждане на кабелни мрежи за доставка на интернет с университетите, които стопанисват и управляват общежитията в Студентски град.
В подписаните споразуменив има клаузи, които предоставят на дружеството ексклузивни права за изграждане на мрежа, администрирането и експлоатацията й, както и ексклузивни права за доставка на интернет. По този начин Мегалан е обхванало почти всички общежития в Студентски град. Според Комисията за защита на конкуренцията това е дало на дружеството господстващо положение на територията на Студентски град.
КЗК счита, че с включването в договорите на клаузи, които не подлежат на освобождаване от Закона за защита на конкуренцията, двата университета и Мегалан са извършили нарушение, което представлява забранено вертикално споразумение. Нарушението обаче не засяга значителна част от пазара и за това се определя като не особено тежко.

Подкрепете ни

Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата