Намаляват оценката, ако разсъждаваш

4 януари, 2010 09:38 | Средно образование | Няма коментари

Намаляват оценката, ако разсъждаваш

Ако седмокласникът разсъждава в рамките на преразказа си на изпита за гимназия, това ще доведе до отнемане на точки от резултата му. МОМН пусна специална скала, в която е описано колко точки носи всяко от действията на ученика при писането на съчинението.
Ако детето преразказва без елементи на разсъждение, това му носи 2 точки. В случай че допусне единични собствени размисли в текста, получава 1 т. Ако разсъжденията му са повече от елементите на преразказ, не получава нито една точка.
Най-много точки носи верният правопис – ако не допускаш правописни или граматични грешки, ти се дават 7 т. Вярното и изчерпателно предаване на съдържанието, както и съобразяването с поставената дидактическа задача, се оценяват с по 6 т. Толкова се дават и в случай, че ученикът е сгрешил единични запетайки. 4 точки носи правилното преобразуване на пряката реч в непряка. Ако ученикът пише нечетливо до такава степен, че проверителят не може да разчете написаното, това се санкционира с 0 точки – колкото се дават и в случай, че предаде празен лист или пише встрани от изпитната тема.
Министерството обаче за поредна година не е изготвило скала, която да сочи как точките се преобразуват в резултати по шестобалната система. Това ще бъде направено едва когато мине изпитът, като се вземе предвид средното ниво, което би трябвало да съответства на четворка.
Вестник „Стандарт“, 04.01.2010 г.

Подкрепете ни

Теми:
Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата