Семинар за “зелената” заетост организират икономистите на БАН

16 февруари, 2010 08:35 | Наука | Няма коментари

Семинар за “зелената” заетост организират икономистите на БАН

Икономическият институт на БАН организира утре дискусионен семинар на тема: “Зелена” зaетост: възможности и проблеми. Основен лектор ще бъде ст.н.с. д-р Победа Луканова, съобщиха организаторите на форума.

Политиките в областта на “зелената” и позеленяваща икономика стават ключови в условията на членството на страната ни в Европейския съюз. Наред с други стратегически изисквания, България е длъжна да се съобрази и с тези за опазване на околната среда и устойчивост на развитието, при подобряване на количествени и качествени характеристики на заетостта, подчертават икономистите на БАН.

В процеса на преструктуриране на икономиките, с цел излизане от световната криза, страната ни трябва да се съобрази и с изискването на ЕС за “позеленяване” на дейностите. Това означава, всички фирми и предприятия да подчинят работата си на заложените екологични норми.  Българският бизнес и икономика могат да осъществят промените без сътресения, ако се даде гласност на проблемите, смята д-р Победа Луканова. Според нея “зелената” заетост е относителна и динамична концепция. Използването на позитивните й въздействия върху заетостта следва да е добре балансирано с прилагане на защитни политики спрямо лицата, които биха загубили работа при екологично-съобразено преструктуриране. Така “зелената заетост” ще може да бъде реализирана не само като средство за излизане от кризата, а и като насока на устойчиво и социално отговорно икономическо развитие.

На семинара ще бъде представена предстояща публикация на Обсерваторията по заетост към ЕК (http://www.eu-employment-observatory.net ) за мащабите на развитие на идеята за “зелена” заетост, постигнатите резултати и очакванията за в бъдеще. Ще бъде отчетено и мястото на страната ни в тези общи процеси. Също така ще се повдигнат дискусионни въпроси за пътя, по който трябва да се случи “позеленяването” на заетостта в близка перспектива у нас.

Поканени за участие са експерти в областта на екологията и представители на Министерството на труда и социалната политика.

Подкрепете ни

Теми:
Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата