На 5 г. в предучилищна, на 13 – с основно образование

27 април, 2010 18:53 | Средно образование | Няма коментари

На 5 г. в предучилищна, на 13 – с основно образование

В проектозакона за училищното образование, представен днес в МОН, се предлагат промени в структурата на образователната система.

Училищното образование ще представлява четири степенна структура с две основни степени на образование. Всяка от степените ще има два етапа, т.е. основно образование с начален и прогимназиален етап, който приключва в 7 клас.

Гимназиалният етап също ще бъде разделен на два етапа, като идеята е профилираната и професионалната подготовка да се осъществят във втория гимназиален етап – 11 и 12 клас.

Предлагат се и някои от държавните образователни стандарти да претърпят изменение във връзка с тази структура.
По отношение на държавния стандарт за добиване на квалификация и професия се предлага запазване на Закона за професионалното обучение, който обаче трябва да бъде актуализиран.

В проектозакона е заложено валидиране на знанията, придобити при неформално самостоятелно обучение, кредитна система на обучение, които ще бъдат развити в Закона за професионалното образование и обучение.

Нов стандарт е и т.нар. стандарт за включващо обучение. Той се отнася до учениците със специални образователни потребности, както и деца с изявени заложби и способности в науката, изкуството и спорта.

Обмисля се и сертифициране на знанията чрез удостоверения, които да се връчват при премината образователната степен. В проектозакона се предлага и например учениците в 9-ти клас да получават сертификат за дигитални знания и умения.

Остават задължителните държавни зрелостни изпити по два предмета. Единият изпит ще бъде задължителният по БЕЛ. Другият изпит е по предмет по избор на ученика.

От министерството обясниха, че ако ученикът е в профилирана паралелка, вторият изпит ще бъде по един от профилиращите предмети. Ако обаче учи в професионална гимназия, се обмисля оценката от държавния изпит по професионалния предмет да се счита вместо втора задължителна матура.

Предучилищното образование и подготовка ще започват не на 6 години, а на 5.

Трябва да гледаме на образованието не като на разход, а като на инвестиция. Децата ни не са разход, децата ни са инвестиция.

Това заявиха от Министерството на образованието, младежта и науката по време на кръглата маса, в която участваха медии, работни групи към министерствтоо и граждански организации.

От образователното ведомство посочиха, че в новия проект за Закон за училищното образование развитието, обучението и възпитанието на детето стоят в центъра на замисъла. Представителите на граждански асоциации и организации обаче настояват законът да гарантира и да докаже ефективността на образованието.

Министър Сергей Игнатов изтъкна, че трябва да се осъзнае какво е и какво трябва да бъде българското училище в 21 век.

Той изрази надежда, че ще има активно участие от страна на обществото по време на обсъждането на новия закон. Игнатов подчерта, че ако искаме добро и качествено образование, трябва да има активна гражданска позиция.
Министърът посочи и че коментарите по темата за образованието пълнят страниците и времето на медиите, а те са важни за всеки български дом и всяко семейство.

Министър Игнатов призна, че като всеки един закон в своето начало и този е бил написан с някои грешки, но, по думите му, гражданското общество трябва да бъде това, което да коригира неточностите още преди законът да е внесен за разглеждане в МС, а след това и в НС.

Ресорният заместник министър Милка Коджабашиева посочи, че проектът на закона отговаря на стратегическите цели, които са залегнали в програмата на правителството за този мандат, както и на програмата за развитието на образованието, младежта и науката.
По думите й основен приоритет са условията и възможността за развитие, обучение и възпитание на учениците. В проекта на закона се акцентира и върху възможностите за повишаване квалификацията на учителите, гарантирането на равен достъп до образование. Преразгледани са мястото, ролята и визията на директорите, училищните психолози и педагогическите съветници. Обмисля се и издигането на статута и ролята на училищното настоятелство.

По думите на заместник-министър Коджабашиева това се прави с оглед програма „2020 г.“ и това 4-ри годишните деца също да бъдат обхванати.

От Асоциация Родители посочиха, че в проекта закон има огромен стремеж към централизация. Те одобряват част от оценяването да бъде изнесено под формата на външно оценяване и подкрепиха идеята предучилищната подготовка да започва на 5-годишна възраст.

От Асоциацията на настоящи и бъдещи майки поискаха по-голяма категоричност в някои от членовете на закона. Те поискаха да бъдат създадени по-добри механизми за комуникация с родителите. Според родителите трябва да бъде формулирано и предназначението на оценката за поведение, която се предлага в закона.
Ина Друмева, news.bg

Подкрепете ни

Теми:
Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата