ОУ "Васил Априлов" – Варна бе домакин на "Бъди грамотен" за 4 клас

13 май, 2010 14:34 | Бъди грамотен | Няма коментари

ОУ "Васил Априлов" – Варна бе домакин на "Бъди грамотен" за 4 клас

За участие в състезанието се записаха 199 ученици от 12 варненски училища, в които има четвърти клас. От тях взеха участие 179 ученици. Най-голямата група участници естествено беше от училището-домакин, ОУ „Васил Априлов”. VІІІ СОУПЧЕ „А. С. Пушкин” се включи в съревнованието с група от 50 ученици, а децата от училище „Ангел Кънчев” наброяваха 35. СОУ „П.К.Яворов”участва с 19 четвъртокласници, ОУ „Панайот Волов” –с 10 ученици, ОУ „Ст.Михайловски” и ОУ „Христо Ботев” с по 6 деца.
На първо място с еднакъв брой точки са: Радина Миткова и Силвия Стоянова , и двете от VІІІ СОУПЧЕ. Второ място заемат отново двама състезатели с равен брой точки и само на петдесет стотни от първите – Марина Цонева от VІІІ СОУПЧЕ и Михаела Атанасова от ОУ „Васил Априлов”. Деница Георгиева от СОУ „П.Кр. Яворов” е на трето място, близки до нейните резултати са тези на Галин Христов от училището-домакин. Малките разлики между отличените участници показват, че състезанието е било оспорвано.
Максималния брой точки при диктовката получиха 5 деца, при тестовите задачи – 6 ученици се справиха отлично, а една значителна група след тях показа много добри резултати. При създаване на съчинението по дадено начало без грешка работиха 5 четвъртокласници, с една точка по-малко получиха 18 ученици за своите творби.
Състезателните работи бяха проверени от три комисии, които работиха независимо една от друга. И макар че състезанието не беше анонимно, проверяващите теста и съчинението нямаха достъп до имената на участниците. Само на листа с диктовката те бяха отбелязани, но критериите при нея бяха категорични. Стремежът на учителите, които проверяваха писмените работи, беше да бъдат максимално обективни при оценяването.
Типичните грешки, допуснати в диктовката, бяха в правописа на сложните прилагателни имена и в пунктуацията на изреченията. Децата срещнаха затруднения при определяне частите на думата и при образуване на сложните думи. Една част от четвъртокласниците не успяха да развият случката в съответствие с даденото начало и да подберат адекватни на ситуацията герои. В някои от съчиненията липсваше логическа последователност на изградения текст.

Подкрепете ни

Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата