Дигитализацията е приоритет за хуманитаристиката в Софийския университет

29 юли, 2010 14:53 | Висше образование, Технологии | Няма коментари

Дигитализацията е приоритет за хуманитаристиката в Софийския университет

В Софийски университет „Св. Климент Охридски” се проведе конференция на проект SUDigital, който е финансиран от Националния фонд „Научни изследвания” на МОМН. На събитието беше представен резултатът от едногодишния труд на над 30 изследователи в сферата на хуманитарните науки в СУ – електронния портал SUDigital.

В момента в него са събрани около 500 документа (приблизително 4000 страници), свързани с научните изследвания в социалнитe и хуманитарни науки, подредени на тематичен принцип в няколко основни категории – сборник от встъпителни лекции на изявени преподаватели, оставили трайни следи в развитието на българската наука и СУ през първото петдесетилетие на Алма матер (края на XIX и нач. на XX в.), Годишник на Софийския университет (до 1940 г.), епиграфика (латински и гръцки каменни надписи по българските земи), ръкописни сбирки (включващи старобългарски ръкописи от X до XVII в.), архивни документи за България по време на Студената война, Алманаси на Царство България (издадени между 1895-1918 г.), Политически карикатури от българския и сръбски печат (XIX-XX в.), избрани географски карти на Балканския полуостров от XVIII и XIX в., фотоархив с избрани фотографии от втората половина на XX в., видеоархив с филми от етнографски експедиции на изследователи от СУ в Югоизточна Европа през 80-те и 90-те години на XX в. През втория етап на проекта е предвидено да бъдат дигитализирани и публикувани голям брой докторски дисертации на възпитаници на СУ през последните 120 години, както и други учебни материали с историческа и изследователска стойност.

Като основен проблем пред дигитализацията в България участниците в конференцията определиха липсата на ясно дефинирана законодателна рамка за употребата на дигиталните ресурси за целите на преподаването и научните изследвания и липсата на опит сред институциите за управлението и употребата на авторските права.

http://www.uni-sofia.bg

Подкрепете ни

Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата