ЕК дава 5 000 евро награда за журналистически материал

20 юли, 2010 18:03 | Висше образование | Няма коментари

ЕК дава 5 000 евро награда за журналистически материал

Европейски конкурс на тема „Заедно срещу дискриминацията” дава награда от 5 000 евро за разработка по въпросите на дискриминацията и многообразието. Форумът се провежда в рамките на кампания на Европейската комисия за борба срещу всякакви форми на дискриминация.
В него може да участват журналисти от печатни и интернет медии от страните членки на ЕС. Организаторите насърчават участниците да привлекат общественото внимание към дискриминацията в областта на трудовата заетост, тъй като 2010 г. е Европейската година за борба с бедността и социалното изключване.
С наградата ще бъдат отличени журналисти, които с работата си са допринесли за по-доброто разбиране на стойността и предимствата на многообразието и на борбата срещу дискриминацията в ЕС.
Селекцията ще бъде на два етапа – на национално и европейско ниво. Всеки национален победител ще получи награда от 1000 евро. Победителят на европейско ниво и неговите двама подгласници ще получат съответно награди на стойност 5000 евро, 3500 евро и 2500 евро.
Отличените ще могат да дарят наградата или част от нея на неправителствена организация, извършваща дейност в областта на дискриминацията.
Съгласно критериите за селекция, материалите ще бъдат оценявани според тяхната свързаност с темите на конкурса, новинарска стойност, задълбоченост на разследването и подготовката, оригиналност и творчество, както и според тяхното въздействие върху широката публика.
Материалите трябва да са публикувани в печатни или интернет медии в периода от 1 септември 2009 г. до 17 септември 2010 г. Необходимо е изпратените статии да са на един от 23-те официални езика на ЕС. Обемът е най-малко 3800 знака (включително интервалите). Препоръчително е текстовете да не надвишават 50 000 знака (включително интервалите).
За участие се попълва онлайн формуляр в срок до 17 септември 2010 г. на електронен адрес – http://journalistaward.stop-discrimination.info/2711.0.html.
Партньори на конкурса са Асоциация на европейските журналисти, Европейски журналистически център и Европейска младежта преса – (EYP).

Дафи Прокопова

Подкрепете ни

Теми:
Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата