Ден преди изпита за журналисти и философи в СУ

23 юни, 2012 20:36 | Висше образование | Няма коментари

Ден преди изпита за журналисти и философи в СУ

Ден преди утрешните изпити в СУ по журналистика (9.00 часа) и философия и социални науки (14.00 часа) напрежението у кандидатите със сигурност е голямо. Ето едно последно сверяване на часовника.

В 9.00 часа кандидат-студентите за трите специалности на Факултета по журналистика и масова комуникация – Журналистика, Връзки с обществеността и Книгоиздаване – полагат писмен изпит по журналистика. Обявените места по журналистика са 65 редовно и 45 задочно, а бройката за прием на момичета е двойно по-голяма от тази на момчетата (30 и 80). Абсолютно същото е положението и за специалността връзки с обществеността. При книгоиздаване няма задочно обучение, местата са 45 (12 момчета и 33 момичета).

Времетраенето на писмения изпит по журналистика е 4 астрономически часа. За успешното му полагане кандидидат-студентите трябва:

– да имат представа за актуални проблеми на обществения, политическия, икономическия и културния живот в българския периодичен печат, радиото, телевизията, интернет;

– да пишат текстове със стройна структура на композицията, с ясно изведена теза;

– да имат отлична езиковата и стиловата грамотност при писането на текстове;

– да формулират собствена, оригинално изразена и базирана на общата им култура позиция, придържайки се към фактите.

Кандидатстудентският изпит по Философия и социални науки ще започне в 14.00 часа. Приемът за специалността философия е 80 редовно и 30 задочно (45 мъже и 55 жени). За желаещите да се обучават по социални дейности са предвидени 80 редовни и 50 задочни места (45 мъже и 85 жени).

Изпитът се основава се на изучаваните в училище предмети Психология и Логика (IХ клас), Етика и Право (X клас), Философия (ХI клас), Свят и личност (ХІІ клас). Изпитът е писмен, анонимен, в две части с обща продължителност от 4 астрономически часа.

Успешни ще са онези кандидати, които имат умения за:

• мислене чрез понятия, принципи и теории;

• осмисляне на жизнен опит;

• аргументиране на теза и позиция;

• точно и смислено изразяване, добър стил и широка обща култура.

Подкрепете ни

Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата