9 лв. за нощувка за кандидат-студенти в София

22 юни, 2012 20:56 | Висше образование | Няма коментари

9 лв. за нощувка за кандидат-студенти в София

Техническият университет – София, и в частност отдел „Студентски общежития и столове“ предоставят легла за нощувки на всички желаещи кандидат-студенти и техните родители в своите студентски общежития, независимо от университета, за който кандидатстват. Обявата е публикувана на сайта на ТУ. Отдел „Студентски общежития и столове“ се намира в блок № 1 (Ректорат) на Технически университет – София, каб. 1152-2. Работното време за предоставяне на нощувки е всеки работен ден от 09:00 до 12:00 ч. и от 13:00 до 15:30 ч.

Допълнително отдел „Студентски общежития и столове“ ще работи на 7 юли и 8 юли 2012 г. с цел предоставяне на нощувки за приемния изпит по математика за Технически университет – София със същото работно време.

Цената за една нощувка за едно легло е 9 лв. с ДДС. Телефон за контакти: 02/965-39-95.

Подкрепете ни

Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата