Започна изпитът по английски в СУ

10 юли, 2012 11:31 | Висше образование | Няма коментари

Започна изпитът по английски в СУ

 

В 23 аудитория на Ректората Томас Дамянов от София изтегли Тема №3 на кандидатстудентския изпит по Английски език.

Кандидатите се борят за 37 специалности, сред които: Психология, Публична администрация, Културология, Библиотечно-информационни науки, История, Етнология, История и география, Архивистика и документалистика, Минало и съвремие на Югоизточна Европа, История и философия, Педагогика, Социални дейности, Неформално образование, Английска филология, Португалска филология, Скандинавистика, Класическа филология, Унгарска филология, Новогръцка филология, Румънска филология, Тюркология, Арабистика, Иранистика, Китаистика, Японистика, Индология, Кореистика, Арменистика и кавказология, Биология и английски език, Теология, Предучилищна и начална училищна педагогика, Предучилищна педагогика и чужд език, Начална училищна педагогика и чужд език, Социална педагогика, Специална педагогика, Логопедия, Педагогика на масовата и художествената комуникация.

В 13.00 часа днес ще започне и кандидатстудентският изпит по Руски език.

Подкрепете ни

Теми:
Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата